قشم ویژه خرداد

شروع قیمت 1.885.000 تومان

ویژه خرداد
2 شب و 3 روز
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی کیش ایر تور
اقامت با صبحانه در هتل -ترانسفر فرودگاهی
تخفیفات گردشگری
 هتل
هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
18,850,000 صبحانه – آدرس: بلوارولي عصر.چهارراه رسالت دوتخته (توئين) تماس تلفني قبل رزرو
18,950,000 آدرس :قشم، ميدان امام قلي خان اتاق دو تخته تاييد شده
18,950,000 صبحانه – آدرس: چهارراه برگ سبز_10دقيقه پياده روي تا بازارقديم 2تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,050,000 آدرس: قشم،انتهاي خيابان فلسطين اتاق دو تخته تاييد شده
19,150,000 آدرس :چهارراه پرديس -خيابان فلسطين دوتخته توئين فاز جديد تماس تلفني قبل رزرو
19,150,000 صبحانه – آدرس: قشم چهارراه پرديس خيابان فلسطين دوتخته تماس تلفني قبل رزرو
19,250,000 صبحانه – اينترنت اتاق – آدرس: قشم ،طولا ،ميدان علم و صنعت دو تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,250,000 صبحانه – آدرس: بلوارولي عصر.چهارراه رسالت سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,350,000 صبحانه – آدرس: بلوارولي عصر.چهارراه رسالت سوئيت يک خوابه 3 تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,350,000 صبحانه – آدرس: چهارراه برگ سبز_10دقيقه پياده روي تا بازارقديم 3تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,380,000 آدرس :قشم، ميدان امام قلي خان اتاق سه تخته تاييد شده
19,450,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 2 تخته ديد داخل ساختمــــان تماس تلفني قبل رزرو
19,450,000 صبحانه اينترنت رايگان – آدرس: قشم، روبروي درب جنوبي بازار ستاره دوتخته تماس تلفني قبل رزرو
19,540,000 آدرس: قشم،انتهاي خيابان فلسطين اتاق سه تخته تاييد شده
19,550,000 آدرس :چهارراه پرديس -خيابان فلسطين سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,550,000 صبحانه – آدرس: قشم چهارراه پرديس خيابان فلسطين سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,620,000 صبحانه، – آدرس: درگهان، ميدان انقلاب، پشت بازار دريا دوتخته تماس تلفني قبل رزرو
19,700,000 صبحانه – اينترنت اتاق – آدرس: قشم ،طولا ،ميدان علم و صنعت سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,850,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 دو تخته روبه خيـــــــابان تماس تلفني قبل رزرو
19,850,000 صبحانه – آدرس: خيابان امام خميني بازار قديم جنب پاساز طلافروش ها سوئيت يک خوابه سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,850,000 صبحانه اينترنت رايگان – آدرس: قشم، روبروي درب جنوبي بازار ستاره سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
19,900,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 سه تخته ديد داخل ساختمان تماس تلفني قبل رزرو
20,050,000 آدرس: قشم، بلوار صيادان، بعد از اداره ي برق( نزديک به بازار قديم) دوتخته تماس تلفني قبل رزرو
20,050,000 صبحانه، – آدرس: درگهان، ميدان انقلاب، پشت بازار دريا سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
20,050,000 صبحانه – آدرس:بلوار خليج فارس نرسيده به ميدان علم و صنعت دو تخته رو به جزيره تماس تلفني قبل رزرو
20,200,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 دو تخته روبه دريــــــــــا تماس تلفني قبل رزرو
20,250,000 آدرس: قشم -ميدان امام خميني -جنب مرکز تجاري معراج دو تخته جزيـــــره تماس تلفني قبل رزرو
20,500,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 سه تخته روبه خيابان تماس تلفني قبل رزرو
20,510,000 صبحـــــانه – اينترنت – آدرس: قشم، چهارراه پرديس، خيابان فلسطين،دوحه4 سه تخته روبه دريــــــــــا تماس تلفني قبل رزرو
20,750,000 آدرس: قشم -ميدان امام خميني -جنب مرکز تجاري معراج دو تخته دريــــــا تماس تلفني قبل رزرو
20,750,000 آدرس: قشم -ميدان امام خميني -جنب مرکز تجاري معراج سه تخته جزيـــــره تماس تلفني قبل رزرو
20,750,000 آدرس: قشم، بلوار صيادان، بعد از اداره ي برق( نزديک به بازار قديم) سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
21,000,000 صبحانه – آدرس:بلوار خليج فارس نرسيده به ميدان علم و صنعت سوئيت يکخوابه سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
21,650,000 صبحانه – آدرس: بلوار آزادگان-نبش لقمان 11(دسترسي آسان به بازار ستاره وبازار قديم ) دو تخته تماس تلفني قبل رزرو
21,850,000 آدرس: قشم، ميدان استقلال، بزرگراه خليج فارس، بعد از کمپ هامون اتاق دو تخته با صبحانه تماس تلفني قبل رزرو
22,250,000 صبحانه بوفه – آدرس: قشم ،بلوار گلستان ، نزديک بازار سيتي سنتر و بازار ستاره اتاق دوتخته توئين تماس تلفني قبل رزرو
22,450,000 صبحانه – آدرس: بلوار آزادگان-نبش لقمان 11(دسترسي آسان به بازار ستاره وبازار قديم ) سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
22,450,000 صبحانه Wifi آبمعدني – آدرس: بلوار ازادگان.روبروي شيلات اتاق دو تخته B تماس تلفني قبل رزرو
22,550,000 صبحانه بوفه – آدرس: قشم ،بلوار گلستان ، نزديک بازار سيتي سنتر و بازار ستاره سويت 1 خوابه 2 تخته ويو رو به پاسيو تماس تلفني قبل رزرو
22,600,000 صبحانه – پارکينگ ، اينترنت، اطفال 3 تا 8 سال درصورت عدم استفاده از سرويس اضافي نيم بها محاسبه مي گردند – آدرس: قشم، درگهان، مجتمع تجاري دريا، طبقه دوم اتاق دو تخته کلاس A تماس تلفني قبل رزرو
22,950,000 450,000 صبحانه Wifi آبمعدني – آدرس: بلوار ازادگان.روبروي شيلات اتاق دو تخته A تماس تلفني قبل رزرو
23,000,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار باهنر، هتل آوينا دو تخته تماس تلفني قبل رزرو
23,150,000 450,000 صبحانه بوفه – آدرس: قشم ،بلوار گلستان ، نزديک بازار سيتي سنتر و بازار ستاره اتاق سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
23,150,000 450,000 آدرس: قشم، ميدان استقلال، بزرگراه خليج فارس، بعد از کمپ هامون سويت 1 خوابه 3 تخته با صبحانه تماس تلفني قبل رزرو
23,300,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار شهيد بهشتي، رو به روي منازل مسکوني علي بن ابي طالب اتاق دو تخته تماس تلفني قبل رزرو
23,450,000 450,000 صبحانه Wifi آبمعدني – آدرس: بلوار ازادگان.روبروي شيلات اتاق دو تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو
23,450,000 450,000 صبحانه Wifi آبمعدني – آدرس: بلوار ازادگان.روبروي شيلات اتاق سه تخته B تماس تلفني قبل رزرو
23,700,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار شهيد بهشتي، رو به روي منازل مسکوني علي بن ابي طالب دو تخته رو به دريــــــــا تماس تلفني قبل رزرو
23,950,000 450,000 صبحانه – پارکينگ ، اينترنت، اطفال 3 تا 8 سال درصورت عدم استفاده از سرويس اضافي نيم بها محاسبه مي گردند – آدرس: قشم، درگهان، مجتمع تجاري دريا، طبقه دوم اتاق سه تخته کلاس A تماس تلفني قبل رزرو
24,200,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار باهنر، هتل آوينا سوئيت يک خوابه 2 نفره تماس تلفني قبل رزرو
24,350,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار باهنر، هتل آوينا سه تخته تماس تلفني قبل رزرو
24,410,000 450,000 صبحانه – آدرس: قشم، بلوار شهيد بهشتي، رو به روي منازل مسکوني علي بن ابي طالب اتاق دو تخته + تخت اضافه تماس تلفني قبل رزرو