مشهد ویژه خرداد ۱۴۰۰

شروع قیمت از 1,300,000تومان

ویژه خرداد
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان, کاسپین, وارش, آسمان, آتا
اقامت با صبحانه در هتل -ترانسفر فرودگاهی
تخفیفات گردشگری
مشهد
  هتل
هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
13,960,000 صبحانه 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
14,460,000 صبحانه 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
15,710,000 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
15,810,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
17,010,000 فولبرد(انتخابي) دو تخته تاييد شده
17,310,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
17,360,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
17,410,000 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
17,460,000 صبحانه -چاي و آبمعدني رايگان–عکس يادبود سنتي دو تخته تاييد شده
17,810,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
18,510,000 فولبرد(انتخابي) 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
18,710,000 فولبرد(انتخابي) سه تخته تاييد شده
19,110,000 فولبرد(انتخابي) سه تخته تاييد شده
19,490,000 صبحانه -چاي و آبمعدني رايگان–عکس يادبود سنتي سه تخته تاييد شده
19,510,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
19,610,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
19,710,000 3 تخت تاييد شده
20,210,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
21,510,000 فولبرد(انتخابي) 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
22,060,000 صبحانه 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
22,260,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
24,610,000 صبحانه 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو