مشهد ویژه پاییز

شروع قیمت از 1,770,000 تومان

ویژه مهر
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان, کاسپین, وارش, آسمان, آتا
اقامت با صبحانه در هتل -ترانسفر فرودگاهی
تخفیفات گردشگری
مشهد
هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
1,770,000 2 نوبت سرويس به حرم دو تخته ( فولبرد انتخابي ) تاييد شده
1,790,000 منو انتخابي 2 تخت تاييد شده
1,810,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
1,840,000 فولبرد دو تخته تاييد شده
1,860,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
1,880,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
1,900,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
1,905,000 2 نوبت سرويس به حرم سه تخته ( فولبرد انتخابي ) تاييد شده
1,920,000 منو انتخابي 3 تخت تاييد شده
1,955,000 فولبرد 3 تخت يک خواب تاييد شده
1,960,000 صبحانه آپارتمان يک خوابه 2 نفر تاييد شده
1,990,000 فولبرد(بوفه ) 2 تخت تاييد شده
2,060,000 صبحانه دو تخته تاييد شده
20,300,000 صبحانه 2 تخت تاييد شده
20,300,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
20,300,000 فولبرد سه تخته تاييد شده
20,300,000 فولبردبوفه دو تخت تاييد شده
20,600,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
20,600,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
20,800,000 2تخت تاييد شده
20,900,000 فولبرد(انتخابي) دو تخته تاييد شده
20,900,000 فولبرد 3 تخت تاييد شده
21,140,000 صبحانه سه تخته تاييد شده
21,280,000 صبحانه بوفه دو تخته تاييد شده
21,800,000 فولبردبوفه 2 تخت تاييد شده
22,100,000 فولبرد ( انتخابي) اقامت کودک 3 تا 7 سال نيم بها با سرويس کف خواب 2 تخت تاييد شده
22,100,000 صبحانه 3 تخت تاييد شده
22,200,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
22,300,000 فولبرد(بوفه ) 3 تخت تاييد شده
22,800,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
22,800,000 فولبردبوفه سه تخت تاييد شده
22,900,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
23,300,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
23,400,000 فولبرد(انتخابي) سه تخته تاييد شده
24,500,000 فولبرد(انتخابي) 2تخت تاييد شده
25,400,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
25,500,000 فولبرد ( انتخابي) اقامت کودک 3 تا 7 سال نيم بها با سرويس کف خواب 3 تخت تاييد شده
26,000,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
26,430,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
26,700,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
27,000,000 فولبرد 3 تخت تاييد شده
27,300,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
27,400,000 منو انتخابي 2 تخت تاييد شده
29,100,000 فولبرد(انتخابي) 3 تخت تاييد شده
30,600,000 فولبرد سه تخت تاييد شده
31,900,000 منو انتخابي 3 تخت تاييد شده
94,000,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو