کیش ویژه بهار

شروع قیمت 19,200,000 ریال

ویژه بهار
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
خدمات: صبحانه, ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
تخفیفات گردشگری

نرخ کودک بدون تخت ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد

هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
19,200,000 صبحانه – استقبال 2 تخته تاييد شده
19,700,000 سوئيت 2 تخته تاييد شده
19,700,000 کابانا گاردن ارم 2 تخته تاييد شده
19,700,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود دو تخته تاييد شده
19,700,000 صبحانه – استقبال 3تخته تاييد شده
19,700,000 استقبال-صبحانه دوتخته تاييد شده
19,800,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي دو تخته استاندارد تاييد شده
19,900,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود 2تخته تاييد شده
19,900,000 استقبال–صبحانه دو تخته با صبحانه تاييد شده
20,100,000 استقبال-صبحانه سه تخته تاييد شده
20,200,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود سه تخته تاييد شده
20,200,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي 3 تخته استاندارد تاييد شده
20,250,000 دو تخته رو به جزيره تاييد شده
20,250,000 يک تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو
20,300,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 2 تخته لوکس . تاييد شده
20,350,000 کابانا گاردن ارم 3 تخته تاييد شده
20,350,000 سوئيت 3 تخته تاييد شده
20,400,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود 3تخته تاييد شده
20,400,000 استقبال–صبحانه سه تخته با صبحانه تاييد شده
20,700,000 استقبال-صبحانه 2 تخته با نهار تاييد شده
20,700,000 استقبال –صبحانه — 2 تخته استاندارد با نهار تماس تلفني قبل رزرو
20,750,000 دوتخته روبه دريا تاييد شده
21,000,000 سه تخته روبه جزيره تاييد شده
21,000,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 2 تخته جزيره تاييد شده
21,100,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 2 تخته جهت دريا تاييد شده
21,150,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود دو تخته با نهار تاييد شده
21,200,000 استقبال–صبحانه دو تخته با نهار تاييد شده
21,200,000 استقبال –صبحانه — سه تخت استاندارد با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,200,000 استقبال فرودگاهي -صبحانه — 2 تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,200,000 سه تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,400,000 استقبال-صبحانه 3 تخته با نهار تاييد شده
21,500,000 سه تخته رو به دريا تاييد شده
21,500,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
21,600,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود 2 تخته با نهار تاييد شده
21,700,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 3 تخته لوکس . تاييد شده
21,700,000 استقبال فرودگاهي -صبحانه — 3 تخته با نهار تماس تلفني قبل رزرو
21,950,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي آبمعدني ترانسفر دو طرفه 3 تخته جزيره تاييد شده
22,300,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي- تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود 3 تخته با نهار تاييد شده
22,350,000 استقبال–صبحانه سه تخته با نهار تاييد شده
22,500,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد دو تخته ويلايي تاييد شده
22,500,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي 3 تخته تماس تلفني قبل رزرو
22,600,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد دوتخته هتلي تاييد شده
22,700,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي 2تخته استاندارد غروب تماس تلفني قبل رزرو
22,700,000 استقبال -صبحانه 2 تخته تاييد شده
22,700,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي دوتخته تاييد شده
23,200,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي 2تخته استاندارد دريا تماس تلفني قبل رزرو
23,200,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي سه تخته استاندارد غروب تماس تلفني قبل رزرو
23,500,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود 3 تخته با نهار تاييد شده
23,600,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد سه تخته هتلي تاييد شده
23,700,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي 3تخته استاندارد دريا توئين تماس تلفني قبل رزرو
23,700,000 استقبال -صبحانه 3 تخته تاييد شده
24,200,000 استقبال -صبحانه کابانا استاندارد 2نفره (محوطه) تاييد شده
24,700,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي سوئيت ساحلي دو تخته تاييد شده
24,700,000 استقبال -صبحانه دبل استاندارد دو نفره ( جزيره ) تاييد شده
24,900,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 2تخته استاندارد تاييد شده
25,600,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي – شماره ملي الزامي ميباشد سو ئيت 3 نفره ويلايي تماس تلفني قبل رزرو
25,700,000 استقبال -صبحانه دبل استاندارد دو نفره ( دريا) تاييد شده
25,700,000 استقبال -صبحانه کابانا استاندارد 3 نفره (محوطه} تاييد شده
25,900,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 2تخته روبه دريا تماس تلفني قبل رزرو
25,900,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 3 تخته استاندارد تاييد شده
26,100,000 دوتخته روبه دريا تماس تلفني قبل رزرو
26,200,000 استقبال -صبحانه سه تخته استاندارد ( جزيره ) تاييد شده
26,300,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي سوئيت ساحلي سه تخته تاييد شده
26,900,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 3 تخته روبه دريا تماس تلفني قبل رزرو
27,200,000 استقبال -صبحانه سه تخته استاندارد ( دريا ) تاييد شده
27,700,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي سه تخته تاييد شده
28,300,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 2تخته جزيره تاييد شده
29,700,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي لوکس (2تخته) تاييد شده
30,200,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 3 تخته جزيره تاييد شده
32,300,000 صبحانه .استقبال 2 نفره استاندارد (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
33,700,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 2تخته دريا تاييد شده
34,100,000 صبحانه .استقبال 2 نفره لوکس (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
34,900,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي 3 تخته دريا تاييد شده
35,700,000 صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) دو تخته تويين ترنج تاييد شده
35,900,000 صبحانه .استقبال 2 نفره استاندارد (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو
37,200,000 صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) سوييت رويال ترنج ( 2 نفره تاييد شده
38,600,000 صبحانه .استقبال 2 نفره لوکس (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو
44,900,000 صبحانه .استقبال سوئيت آتوسا لوکس رو به باغ تماس تلفني قبل رزرو
45,200,000 صبحانه ناهار واليبال ساحلي ترانسفر رفت و برگشت (شماره همراه مسافر جهت ترانسفر الزاميست) سوئيت رويا 3 تخته ترنج تاييد شده
51,200,000 صبحانه .استقبال سوئيت آتوسا لوکس رو به دريا تماس تلفني قبل رزرو