کیش ویژه پاییز

شروع قیمت 2,370,000 تومان

ویژه مهر
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
خدمات: صبحانه, ترانسفر فرودگاهی
بلیط رفت و برگشت
تخفیفات گردشگری

نرخ کودک بدون تخت ۱.۷۵۰.۰۰۰ تومان و نرخ کودک زیر ۲ سال ۴۰۰.۰۰۰ تومان و نت می باشد

هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
2,370,000 رزرو يک شبه هماهنگ شود در غيراينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميباش – صبحانه بوفه و استقبال فرودگاهي . تخفيفات گردشگري دو تخته تاييد شده
2,390,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود در غير اينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميبا 2تخته تاييد شده
2,420,000 رزرو يک شبه هماهنگ شود در غيراينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميباش – صبحانه بوفه و استقبال فرودگاهي . تخفيفات گردشگري سه تخته تاييد شده
2,440,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود در غير اينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميبا 3تخته تاييد شده
2,440,000 استقبال -صبحانه–*رزرو 7 شبه و به بالا ناهار رايگان – اقامت کودک زير 3 سال رايگان ميباشد . رزرو هاي يک شبه با هماهنگي انجام شود کابانا گاردن ارم 2 تخته تاييد شده
2,440,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 2تخته لوکس تاييد شده
2,490,000 صبحانه – استقبال 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
2,540,000 استقبال -صبحانه–*رزرو 7 شبه و به بالا ناهار رايگان – اقامت کودک زير 3 سال رايگان ميباشد . رزرو هاي يک شبه با هماهنگي انجام شود کابانا گاردن ارم 3 تخته تاييد شده
2,540,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي 3تخته لوکس تاييد شده
2,590,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان دو تخته جزيره تاييد شده
2,590,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان دو تخته تويين جزيره تاييد شده
2,590,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي 2 تخته تماس تلفني قبل رزرو
2,640,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان دو تخته دريا تاييد شده
2,640,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان دو تخته تويين دريا تاييد شده
2,640,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان سه تخته جزيره تاييد شده
2,640,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان سه تخته تويين جزيره تاييد شده
2,640,000 2 تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
2,640,000 2 تخته توئين تماس تلفني قبل رزرو
2,640,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي و آبمعدني رايگان. ترانسفر دو طرفه – رزرو يک شبه هماهنگ شود. 2 تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
2,690,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان سه تخته تويين دريا تاييد شده
2,690,000 √ – صبحانه بوفه – √ – استقبال فرودگاهي – √ – اينترنت رايگان در لابي و اتاق ها – √ – 40درصد تخفيف کشتي تفريحي دنا را از کانتر گردشگري مستقر در لابي هتل دريافت نماييد – استقبال فرودگاهي براي پروازهاي ورودي از ساعت 23 به بعد انجام نمي پذيرد – **رزروهاي يک شب باهماهنگي رزرواسيون انجام شود درغير اين صورت مورد تاييد نميباشد** – √ – هديه ي غرفه ي عکاسي هتل،يک عدد عکس رايگان براي هر اتاق – √ – گشت دور جزيره رايگان ** موبايل مسافر الزامي است ** – √ – قلعه وحشت رايگان سه تخته دريا تاييد شده
2,690,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود در غير اينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميبا سوئيت يکخوابه 3 نفره تماس تلفني قبل رزرو
2,690,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي دو تخته استاندارد تاييد شده
2,690,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي 3 تخته تماس تلفني قبل رزرو
2,690,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي و آبمعدني رايگان. ترانسفر دو طرفه – رزرو يک شبه هماهنگ شود. 2 تخته جهت دريا تماس تلفني قبل رزرو
2,750,000 صبحانه .استقبال فرودگاهي رايگان – کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . دو تخته ويلايي تاييد شده
2,790,000 رزرو يک شبه هماهنگ شود در غيراينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميباش – صبحانه بوفه و استقبال فرودگاهي . تخفيفات گردشگري دو تخته با نهار تاييد شده
2,790,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود در غير اينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميبا 2 تخته با نهار تاييد شده
2,790,000 صبحانه -استقبال فرودگاهي 3 تخته استاندارد تاييد شده
2,820,000 صبحانه .استقبال فرودگاهي رايگان – کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . دوتخته استاندارد فاقد آسانسور تاييد شده
2,840,000 سوئيت جونيور تريپل تماس تلفني قبل رزرو
2,840,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي و آبمعدني رايگان. ترانسفر دو طرفه – رزرو يک شبه هماهنگ شود. 3 تخته جزيره تماس تلفني قبل رزرو
2,890,000 استقبال -صبحانه کابانا استاندارد 2نفره (محوطه) تاييد شده
2,890,000 صبحانه ، استقبال فرودگاهي سوئيت رويال 3 نفره تماس تلفني قبل رزرو
2,890,000 صبحانه-سرو عصرانه چاي و آبمعدني رايگان. ترانسفر دو طرفه – رزرو يک شبه هماهنگ شود. 3 تخته جهت دريا تماس تلفني قبل رزرو
2,970,000 صبحانه .استقبال فرودگاهي رايگان – کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . سه تخته ويلايي تاييد شده
2,990,000 رزرو يک شبه هماهنگ شود در غيراينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميباش – صبحانه بوفه و استقبال فرودگاهي . تخفيفات گردشگري 3 تخته با نهار تاييد شده
2,990,000 استقبال فرودگاهي. صبحانه بوفه, تخفيفات گردشگري – رزرو يک شبه هماهنگ شود در غير اينصورت مورد تاييد نميباشد. شماره مسافر براي ترانسفر ورودي الزامي ميبا 3 تخته با نهار تاييد شده
3,040,000 صبحانه .استقبال فرودگاهي رايگان – کودک بالاي سه سال بزرگسال محسوب ميشود و ملزم به پرداخت هزينه ي تخت ميباشد . 3 تخته ويلاي لوکس تاييد شده
3,090,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي دو تخته ويلايي تاييد شده
3,090,000 استقبال -صبحانه 2 تخته تاييد شده
3,090,000 استقبال -صبحانه دبل استاندارد دو نفره ( جزيره ) تاييد شده
3,090,000 استقبال -صبحانه دو تخته تو ئين (جزيره ) تاييد شده
3,140,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد سوئيت ساحلي دو تخته تاييد شده
3,190,000 استقبال -صبحانه 3 تخته تاييد شده
3,190,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي – ✳️ ساعت تحويل اتاق به مهمان ساعت 15 و ساعت تخليه اتاق ساعت 12 مي باشد. دوتخته تاييد شده
3,290,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي دوتخته هتلي تاييد شده
3,290,000 استقبال -صبحانه دو تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو
3,290,000 استقبال -صبحانه سه تخته استاندارد ( جزيره ) تاييد شده
3,290,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 2تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
3,390,000 استقبال -صبحانه دبل استاندارد دو نفره ( دريا) تاييد شده
3,390,000 استقبال -صبحانه دو تخته توئين (دريا ) تاييد شده
3,490,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد سوئيت ساحلي سه تخته تاييد شده
3,490,000 استقبال -صبحانه سه تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو
3,490,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 2تخته روبه دريا تماس تلفني قبل رزرو
3,590,000 صبحانه – استقبال فرودگاهي سه تخته هتلي تاييد شده
3,590,000 استقبال -صبحانه سه تخته استاندارد ( دريا ) تاييد شده
3,590,000 صبحانه بوفه استقبال فرودگاهي شارژ چاي و قهوه در اتاق تحويل اسپري ضدعفوني کننده و ماسک در بدو ورود 3 تخته استاندارد تماس تلفني قبل رزرو
3,640,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي – ✳️ ساعت تحويل اتاق به مهمان ساعت 15 و ساعت تخليه اتاق ساعت 12 مي باشد. سه تخته تاييد شده
3,690,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي – ✳️ ساعت تحويل اتاق به مهمان ساعت 15 و ساعت تخليه اتاق ساعت 12 مي باشد. لوکس (2تخته) تاييد شده
3,690,000 استقبال -صبحانه سوئيت تراس دار 3 نفره جزيره تماس تلفني قبل رزرو
3,715,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد 2تخته جزيره تاييد شده
3,790,000 صبحانه بوفه – استقبال فرودگاهي – ميني بار رايگان، شاژ آب، چاي به صورت رايگان – براي هر اتاق يک عکس رايگان،هديه ي غرفه ي عکاسي به مهمانان گرامي دو تخته استاندارد تاييد شده
3,790,000 استقبال -صبحانه سوئيت يک خوابه 3 نفره تماس تلفني قبل رزرو
4,040,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد 2تخته دريا تاييد شده
4,140,000 √ صبحانه بوفه – √ استقبال فرودگاهي – ✳️ ساعت تحويل اتاق به مهمان ساعت 15 و ساعت تخليه اتاق ساعت 12 مي باشد. لوکس (3تخته) تاييد شده
4,170,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد 3 تخته جزيره تاييد شده
4,290,000 صبحانه بوفه – استقبال فرودگاهي – ميني بار رايگان، شاژ آب، چاي به صورت رايگان – براي هر اتاق يک عکس رايگان،هديه ي غرفه ي عکاسي به مهمانان گرامي دو تخته دريا تاييد شده
4,290,000 صبحانه بوفه – استقبال فرودگاهي – ميني بار رايگان، شاژ آب، چاي به صورت رايگان – براي هر اتاق يک عکس رايگان،هديه ي غرفه ي عکاسي به مهمانان گرامي سه تخته استاندارد تاييد شده
4,490,000 صبحانه .استقبال – ترانسفرفرودگاهي رفت و برگشت – اينترنت-سرويس چاي داخل اتاق-استخر رو باز آقايان منوط به مجوز باز گشايي 2 نفره استاندارد (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
4,690,000 صبحانه،استقبال فرودگاهي – اينترنت-چاي ساز-آب معدني روز اول – هزينه اقامت کودک زير دو سال اقامت رايگان از دو سال تا شش سال نيم بها و از شش سال به بالا تمام بها مي – هزينه کودک 2 تا 6 سال شبي 250000تومان ميباشد 3 تخته دريا تاييد شده
4,690,000 صبحانه .استقبال – ترانسفرفرودگاهي رفت و برگشت – اينترنت-سرويس چاي داخل اتاق-استخر رو باز آقايان منوط به مجوز باز گشايي 2 نفره لوکس (روبه باغ) تماس تلفني قبل رزرو
4,690,000 صبحانه بوفه ناهار بوفه ترانسفر فرودگاهي (رفت و برگشت) سرويس مرکز خريد ميني بار رايگان (روز اول) اينت دو تخته ترنج تماس تلفني قبل رزرو
4,790,000 صبحانه بوفه – استقبال فرودگاهي – ميني بار رايگان، شاژ آب، چاي به صورت رايگان – براي هر اتاق يک عکس رايگان،هديه ي غرفه ي عکاسي به مهمانان گرامي سه تخته دريا تاييد شده
4,890,000 صبحانه .استقبال – ترانسفرفرودگاهي رفت و برگشت – اينترنت-سرويس چاي داخل اتاق-استخر رو باز آقايان منوط به مجوز باز گشايي 2 نفره استاندارد (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو
5,190,000 صبحانه .استقبال – ترانسفرفرودگاهي رفت و برگشت – اينترنت-سرويس چاي داخل اتاق-استخر رو باز آقايان منوط به مجوز باز گشايي 2 نفره لوکس (روبه دريا) تماس تلفني قبل رزرو
5,190,000 صبحانه بوفه ناهار بوفه ترانسفر فرودگاهي (رفت و برگشت) سرويس مرکز خريد ميني بار رايگان (روز اول) اينت سوييت رويال ترنج ( 2 نفره تماس تلفني قبل رزرو
5,690,000 صبحانه بوفه ناهار بوفه ترانسفر فرودگاهي (رفت و برگشت) سرويس مرکز خريد ميني بار رايگان (روز اول) اينت سوئيت رويال 3 تخته ترنج تماس تلفني قبل رزرو
5,790,000 دو تخته توئين جزيره تماس تلفني قبل رزرو
5,790,000 دبل جزيره تماس تلفني قبل رزرو
6,790,000 دو تخته توئين دريا تماس تلفني قبل رزرو
6,790,000 دبل دريا تماس تلفني قبل رزرو
7,290,000 سوئيت يک خوابه 2 نفره تماس تلفني قبل رزرو
9,190,000 صبحانه بوفه ناهار بوفه ترانسفر فرودگاهي (رفت و برگشت) سرويس مرکز خريد ميني بار رايگان (روز اول) اينت دو تخته دريا تماس تلفني قبل رزرو