مشهد ویژه تیرماه

شروع قیمت از 1,940,000تومان

ویژه تیر
مدت اقامت : 2 شب و 3 روز
بلیط رفت و برگشت با هواپیمایی ماهان, کاسپین, وارش, آسمان, آتا
اقامت با صبحانه در هتل -ترانسفر فرودگاهی
تخفیفات گردشگری
مشهد
هتل نرخ تور
هر نفر
خدمات رایگان نوع اتاق وضعيت
19,420,000 فولبرد انتخابي دو تخته تاييد شده
19,620,000 صبحانه 2 تخت تاييد شده
19,620,000 صبحانه 3 تخت تاييد شده
19,780,000 فولبرد 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
20,220,000 منو انتخابي 2 تخت تاييد شده
20,320,000 صبحانه 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
20,320,000 فولبرد دو تخته تاييد شده
20,420,000 فولبرد بوفه دو تخت تاييد شده
20,620,000 فولبرد انتخابي سه تخته تاييد شده
20,620,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
20,620,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
21,060,000 فولبرد 3 تخت يک خواب تماس تلفني قبل رزرو
21,320,000 فولبرد(بوفه ) 2 تخت تاييد شده
21,320,000 صبحانه آپارتمان يک خوابه 2 نفر تماس تلفني قبل رزرو
21,720,000 منو انتخابي 3 تخت تاييد شده
21,720,000 فولبرد سه تخته تاييد شده
21,870,000 صبحانه 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
22,020,000 فولبرد بوفه سه تخته تاييد شده
22,220,000 فولبرد انتخابي 2تخت تاييد شده
22,220,000 فولبرد انتخابي 2تخت تاييد شده
22,320,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
22,320,000 فولبرد 3 تخت تاييد شده
22,320,000 فولبرد 2تخت تاييد شده
22,520,000 صبحانه 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
22,620,000 فولبرد(بوفه ) 3 تخت تاييد شده
22,620,000 فولبرد(انتخابي) دو تخته تاييد شده
22,720,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
22,820,000 فولبرد بوفه 2 تخت تاييد شده
23,220,000 فولبرد 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
23,300,000 صبحانه بوفه دو تخته تاييد شده
23,320,000 فولبرد ( انتخابي) اقامت کودک 3 تا 7 سال نيم بها با سرويس کف خواب 2 تخت تاييد شده
23,320,000 صبحانه آپارتمان يک خوابه 3 نفر تماس تلفني قبل رزرو
23,420,000 فولبرد(انتخابي) 2 تخت تاييد شده
23,780,000 صبحانه دو تخته تاييد شده
24,720,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
24,820,000 فولبرد 3تخت تاييد شده
24,820,000 فولبرد انتخابي 3تخت تاييد شده
24,820,000 فولبرد بوفه 3 تخت تاييد شده
24,920,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
25,020,000 فولبرد(انتخابي) سه تخته تاييد شده
25,220,000 فولبرد(انتخابي) 2تخت تاييد شده
25,220,000 صبحانه 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
25,220,000 صبحانه سه تخته تاييد شده
25,320,000 فولبرد انتخابي 2 تخت تاييد شده
25,470,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
25,480,000 صبحانه بوفه سه تخته تاييد شده
25,920,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
26,290,000 صبحانه 2 تخت تماس تلفني قبل رزرو
26,320,000 فولبرد ( انتخابي) اقامت کودک 3 تا 7 سال نيم بها با سرويس کف خواب 3 تخت تاييد شده
26,320,000 فولبرد 2 تخت تاييد شده
26,420,000 فولبرد(انتخابي) 3 تخت تاييد شده
26,670,000 فولبرد 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
27,420,000 منو انتخابي 2 تخت تاييد شده
28,020,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
28,450,000 فولبرد انتخابي 3 تخت تاييد شده
28,730,000 صبحانه 3 تخت تماس تلفني قبل رزرو
29,120,000 فولبرد(انتخابي) 3 تخت تاييد شده
30,720,000 فولبرد 3 تخت تاييد شده
30,920,000 منو انتخابي 3 تخت تاييد شده